Намери почивка

Информация за Александруполис


География

Градът е разположен на северния бряг на Егейско море на няколко километра западно от устието на река Марица (Еврос) в подножието на ниската планина Овчарица (Цопан). Наброява 48 885 жители.


История 

Александруполис е сравнително нов град с кратка история. През 1847 година на мястото на града е съществувало кафене и караулен пост против контрабандисти [1] След 1850 година рибари от околни села се събират на това място и образуват малко село наречено Дедеагач. Името в свободен превод от турски означава “старо дърво” или “дърво на отшелник”. Две са версиите за името Дедеагач - първата, че името произхожда от вековния дъб под сянката на който е живеел и/или се е намирал гробът на турския отшелник на име Деде, а втората е, че на тази местност е имало много дървета по крайбрежието.


Гара Дедеагач в края на 19 векПрез 1870 година започва строежът на железопътна линия свързваща пристанището Дедеагач с Одрин, а по-късно със Солун и с Цариград. Железницата дава силен тласък за развитието на Дедеагач. Първоначално Дадеагач е бил избран за краен пункт на железницата на Бяло море. Благоустройственият план на града е изработен от руски инженери, когато през 1877 г. в града влизат руски войски по време на Руско-турската освободителна война. Тогава е построен и прочутият Фар на Дедеагач – втори по височина в света.

В 1900 година Дедеагач има 5400 жители, разпределени по следния начин: 555 гръцки къщи, 320 - турски, 45 - български,60 - арменски, 30 - еврейски, 30 - цигански, 30 - други и 15 - влашки [2]. В хода на Балканската война на 13 ноември 1912 г. българските войски влизат в Дедеагач. По Лондонския мир от 17 (30) май 1913 г. България получава пристанището Дедеагач, свързано чрез железопътната линия до Мустафа паша (Свиленград) с българската железопътна мрежа.

По време на Междусъюзническата война на 12 юли 1913 г. гръцката войска окупира Дедеагач. Но, според подписания на 28 юли (10 август) 1913 г. Букурещки мирен договор между България, Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция, Беломорска Тракия заедно с Дедеагач остава в границите на България. След включването на България в Първата световна война градът е бомбардиран от британския флот.

По силата на Ньойския договор (27 ноември 1919 г.), поставил край на участието на България в Първата световна война, управлението на Беломорска Тракия се поема от Антантата. Според преброяването, извършено от френските военни власти през 1920 година, градът има 7222 жители, от които 3900 българи, 2500 гърци, 512 арменци, 165 евреи, 195 турци[3]. На 14 май 1920 година гръцката армия влиза в града след предаването на Западна Тракия на Гърция. Тогава градът се преименува за кратко на Неаполис, а после на Александруполис, в чест на тогавашния гръцки крал Александрос I, (а не на древния цар на Македония Александър Велики – както понякога се твърди), който непосредствено след развоя на тези събития е посетил града заедно с Елевтериос Венизелос – тогавашния министър председател.

На 19 – 20 април 1941 г. германското командване дава зелена светлина на България да заеме военно Беломорието и българската войска отново влиза в Дедеагач. През 1944 г. българските войски се изтеглят от Дедеагач и градът остава в пределите на Гърция. Днес градът на димотики се нарича Александруполи.

 

 

louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags burberry replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags hermes replica handbags replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags sponge brush twist hair brush oven mittes oven mitt heat resistant glove replica handbags replica handbags replica handbags oven glove oven mittes oven mitt oven mittes 70-557 MB3-462 70-573 070-686 700-505 Microsoft MB5-198 dumps 642-545 Cisco 640-554 exam 070-403 Cisco 700-701 exam Microsoft MB4-219 dumps 070-551 MB3-207 642-165 cisco 350-023 exam 74-679 70-579 microsoft 77-885 exam microsoft 74-344 dumps MB6-507 70-576 MB5-199 Microsoft MB4-873 dumps 70-321 70-441 070-177 70-461 70-411 650-568 Cisco 650-059 exam 70-667 Microsoft 070-450 exam
windows 7 key windows 7 product key sale cheap Office Project Activation Key cheap windows 7 key cheap windows 7 product key windows product key sale windows 8 key windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key cheap Windows 7 Activation Key cheap windows 7 key cheap Office 2010 Activation Key cheap windows 7 product key windows 8 key sale windows 8 key sale window 8 product key windows 8 keyboard bug cheap windows 8 key cheap window 8 product key cheap windows 8 key windows 8 key windows 8 product key sale windows7 key sale cheap Windows 7 Activation Key cheap windows 8 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2010 Activation Key cheap Windows Server 2012 Activation Key windows7 key sale cheap windows 7 key windows 7 key cheap windows product key office product key 2013 cheap windows 7 key windows 8 product key cheap Windows 8 Activation Key cheap windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key cheap Windows Server 2012 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 Enterprise Key sale windows 8 product key sale windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale buy Windows 8 Standard Key windows 8 product key sale windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 7 key cheap windows 8 key cheap windows product key windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 key cheap windows 8 Activation Key cheap windows7 product key cheap windows product key cheap Windows 7 Activation Key windows 7 key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale windows 7 key sale windows product key sale cheap windows7 product key cheap windows 7 key cheap windows 7 key windows product key sale cheap windows 8 Activation Key cheap Office Project Activation Key windows 7 key windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 key windows 8 product key sale cheap windows 8 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2010 Activation Key cheap Windows Server 2012 Activation Key windows7 key sale cheap windows 7 key windows7 product key sale windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 key windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key cheap windows 7 key windows 7 key windows7 key sale cheap windows 7 product key cheap Office 2013 Activation Key windows 7 key cheap windows 8 Activation Key cheap Office 2010 Activation Key cheap windows 8 Activation Key cheap windows 7 key cheap Windows Server 2011 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key windows7 key sale