Намери почивка

Информация за Хон Kонг


Територии 1063, 4 кв. км Население 5,15 мли. д. административен център Виктория

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Xонконг е владение,състоящо се от повече от 200 острова по крайбрежието . Релеф. Бреговете са силно изрязани. В тяхна близост има много малки скалисти острови. Основните геологически находища са гранит, базалт и др.Климатът е тропически и мусонен. Зимата продължава от октомври до aприл,а средните дневни температури са през юли 28 , а най-ниските през януари са 15°. Годишните валежи са 2225 мм. Въпреки големият обем на валежите Xонконг трудно се снабдява с вода, което се осъществява с водопроводи от Китай.
В началото па XX в. владението се превръща в един от важните търговски центрове и пристанища на Далечния изток и опорен пункт на английския империализъм в Китай.
През Втората световна война Xонконг е завладян от японците.


ИКОНОМИКА

 

Селското стопанство не задоволява населението с достатъчно хранителни продукти. Произвежда 38% от употребяваните зеленчуци, 66% пилешкото и 18% от свинското месо. Основните продоволствени култури са ямс и таро. Върху алувиалните почви в Йеп Лош отглеждат по две реколти ориз. Напоследък се прилагат по-мод¬ни форми на използване на земята, като се отглеждат плодове,зеленчуци, цветя, изграждат се птицеферми и рибарници. Риболовът задоволява 90% от местното търсене. Основните потребности са от месо и месни продукти, яйца, пресни плодове и зеленчуци др. и се задоволяват чрез внос от Китай. Оттам се доставя и вода за питейни и промишлени нужди.
Промишленост. Обработващата промишленост е икономическата база на Xонконг, в която са заети над 900 хил. д. и чийто дял достига 26%. Благодарение на крупните китайски и чуждестранни инвестиции от средата на 60-те години промишлеността се превръща в главен стопански отрасъл.
Доходът на глава от населението възлиза на 4210 долара Сред отраслите на тежката промишленост най-важна роля играят ко-рабостроенето и кораборемонтът. Има редица стоманодобивни чугунолеярни предприятия. През последното десетилетие Xонконг стана значителен производител и износител на изделия на електронната,радиотехническата и електротехническата промишленост: транзисторни радиоапарати, телевизори, електронни игри, часовници, пластмасови изделия (изкуствени цветя) и др. Водещо място продължават да заемат текстилната промишленост и производството на готови облекла, по-голямата част от продукцията на които се изнася. В обработващата промишленост има около 45 хил. предприятия, от които 90%, са с не no-малко от 50 души заети. Това ги прави гъвкави и приспособими към промените на международния пазар. Много от предприятията са доставчици на големи чуждестранни и международни компании, което ги принуждава да поддържат ниски производствени разходи и непрекъснато да подобряват качеството

louis vuitton replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags wedding dresses wedding dresses online

300-206 642-813 70-467 70-647 70-646 70-413 1z0-042 1Z0-146 642-427 642-457 70-432 70-467 1z0-047 642-437 300-209 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 HP0-P20 220-702 C4040-108 300-208 642-467 70-412 70-463 70-413 642-457 300-206