Намери почивка

Почивки в Танзания

Хотели в Танзания

За Танзания

Информация за Танзания


Пълно наименование - Обединена република Танзания
Страната има площ 945.1 хил. кв. км. Континенталната част се нарича Танганайка. Островите имат площ 2.5 хил. кв. км. Най-големи са Занзибар и Пемба. Граничи (в км) с Руанда - 210, Бурунди - 440, Мозамбик - 615, Кения - 706, Уганда - 420, Замбия - 380, Конго (Заир) - 610 и има брегова линия с Индийския океан - 1 410 км. Голяма част от територията е заета от източноафриканското плато съ средна височина над 1 000 м. По западните и югозападните части са разположени падини, част от Източноафриканската разлочна зона. Зоната е силно сеизмична с проява на вулканизъм - затихващият вулкан Килиманджаро (5 895 м - най-висока точка на Африка), Гигантските кратери, действащият вулкан Меру (4 567 м) и др. По дължина на океанското крайбрежие е разположена тясна равнина, завършваща с коралови рифове.

Климат - средните месечни температури са от 12-15 градуса Сº. В планините има височинна климатична зоналност. Валежи - от 500-750 до 1000-1500 мм. Главни реки - Пангани, Руфиджи, Рувума, вливащи се в Индийския океан. Към територията на страната частично принадлежат езерата Виктория, Танганайка, Няса (Малави) и изцяло безотточните езера Руква, Натрон, Еяси. Растителност - за запад и юг - сухи листопадни редки гори. В централните и североизточните райони - сухи високотревни савани. По склоновете на планините - влажни вечнозелени гори. Национални паркове - Серенгети, Маняра, Нгурдото и резервати - Меру, Рунгва, Килиманджаро, Нгоронгоро.

Население - 34 080 хил. жители. Гъстота - 36.1 жит. на кв. км. Естествен прираст 29. Средна продължителност на живота - мъже - 51 г, жени - 53 г.

Етнически състав - над 120 народности - група нигер-конго (38 народа) - 94.0 % (от тях немвези - 22.5 %, суахили - 9.9 %, хехе - 7.3 %, маконде - 6.3 %, хайя - 6.3 %, други 47.7 %), масаи - 1.0 %, луо - 0.9 %, ираку - 1.8 %, индо-пакистанци - 0.6 %, араби - 0.6 %, други - 1.1 %.

Официален език - суахили и английски.

Конфесионален състав - християни - 48.8 % (от тях католици - 66.7 %, протестанти - 33.3 %), мюсюлмани (сунити) - 25.7 %, индуисти - 0.4 %, местни традиционни вярвания и култове - 24.1 %, други - 1.0 %. Градско население - 28 %.

Столица - Додома (250 хил. ж.). По-големи градове - Дар ес Салам (1500 хил. ж.) - бивша столица Муанза (300 хил. ж.), Танга (210 хил. ж.), Занзибар (170 хил. ж.), Мбея, Табора, Аруша.

Административно деление - 25 области, от тях 5 на островите (3 на Занзибар и 2 на Пемба).

По-важни исторически събития и дати - I в. - на територията живеят племената банту и нилоти; VII в. - на остров Занзибар и по крайбрежието се заселват араби, разпространение на исляма; ХVI в. - португалци завземат остров Занзибар; ХVIII в. - султанът на Оман изгонва португалците; 1856 г. - образуване на независимо султанство Занзибар; 1884 г. - Танганайка е завзета от германците; 1890 г. - Занзибар става британски протекторат; 1919 г. - страната е под управлението на Англия; 1961 г. - провъзгласена независимостта на Танганайка; 1963 г. - независимост получава и султанството Занзибар; 1964 г. - преврат и сваляне на султана в Занзибар; 26 април 1964 г. - Танганайка и Занзибар се обединяват, създава се Обединена република Танзания.

Държавно устройство - република. Глава на държавата и правителството е президентът, избиран за 5 години. Висш законодателен орган е парламент, състоящ се от президента и Националната асамблея (232 депутата, избирани за 5 години. Островната част има автономия - правителство - революционен съвет и парламент.

Парична единица - танзанийски шилинг (TSh) = 100 цента

Стопанство - икономически слабо развита аграрна страна. В селското стопанство са заети 80 % от активното население и обработват 10 % от територията. Главни култури - сезал и карамфил (1-во място в света по износ), памук, кафе, чай, тютюн, кокосова палма и др. Животновъдство - слабо продуктивно. Отглежда се едър рогат добитък, кози, овце, птици. Добиват се диаманти (до 500 хил. карата), олово, въглища, графит, магнезит. Има предприятия за преработка на тютюн, текстилни фабрики, торов завод, цимент, нефтопреработване, дървообработване и др.

Транспорт - шосета - 81.9 хил. км, от които 10.3 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 3.5 хил. км. Международни летища - Дар ес Салам, Аруша (Килиманджаро) и Занзибар.

Туризъм - ежегодно увеличение на приходите (332 млн. щ. д. год.). Добре развита инфраструктура и база.

От София до Додома - 5 579 км