Намери почивка

Почивки в Коста Рика

Хотели в Коста Рика

За Коста Рика

Информация за Коста Рика


Страната има площ 51.1 хил. кв. км. Граничи (в км) с Никарагуа - 360, Панама - 365, и има брегова линия с Атлантическия океан (Карибско море) - 293, и с Тихия океан - 1 190. Голяма част от повърхността е планинска - Кордилера де Таламанка (с най-висок връх Чирипо Гранде - 3 820 м), Гуанакасте и др. масиви с действащи и затихнали вулкани (Ирасу - 3 432 м, Тумиалба, Роас и др.).

Климат - субекваториален. В ниските части средните темпемператури за януари са 23 градуса Сº, юли - 25 градуса Сº. Валежи над 3000 мм в източните части и 1000-1500 мм в западните. Растителност - на изток - вечнозелени гори, на запад - саванна и листопадни гори.

Население - 3 790 хил. жит. Гъстота - 74.2 жит. на кв. км. Естествен прираст - 22. Средна продължителност на живота - мъже - 75 г., жени - 78 г.

Религия – католици – 74 %, евангелисти – 14 %, други

Етнически състав
- костариканци (бели - 80 %, метиси и мулати - по 10 %) - 91.8 %, ямайци - 4.9 %, индианци - 0.6 %, други - 2.7 %.

Официален език - испански, говори се местен диалект на испанския.

Конфесионален състав - християни - 97.9 % (от тях католици - 82.6 %, протестанти - 17.4 %), юдаисти - 0.2 %, други - 1.9 %. Градско население - 53 %.

Столица - Сан Хосе (1 000 хил. ж.). По-големи градове - Алахуела (170 хил. ж.), Картаго (114 хил. ж.), Пунтаренас (110 хил. ж.), Пуерто Лимон (80 хил. ж.).

Административно деление - 7 провинции.

По-важни исторически събития и дати - 1502 г. - страната е открита от Христофор Колумб; 1509-1513 г. - завладяна от Испания, почти пълно унищожаване на местното индианско население; 1560 г. - включена в състава на генерал-капитанство Гватемала; от ХVI в. - територията е заселена от преселници, главно от Северна Испания; 15 септември 1821 г. - провъзгласена независимостта на страната; 1923-1838 г. - влиза във федерацията на Централноамериканските държави; 1921 г. - след въоръжен конфликт с Панама, Коста Рика получава спорни територии; 1948 г. - гражданска война; 1970 г. - начало на демократични реформи.

Държавно устройство - република. Глава на държавата и правителството е президент, избиран за 4 години. Законодателната власт принадлежи на Законодателната асамблея от 57 депутата, избирани за 4 години.

Парична единица - костарикански колон (С) = 100 сентимос

Стопанство - промишлено-аграрна страна. В селското стопанство са заети над 30 % от трудоспособното население. Обработват се 20 % от територията на страната. Главни експортни култури - кафе, банани, абака (манила), какао, захарна тръстика, цветя, ориз и др. Отглежда се едър рогат добитък, свине, овце и кози. Промишлеността е представена предимно от малки предприятия, 70 % от които са специализирани в производството на хранителни стоки, текстил, обувки, дървопреработка. В последните години определено развитие получават и такива отрасли на промишлеността като химическа, каучуково-техническа, металургична, целулозно-хартиена. В нея са заети около 15 % от икономически активното население.

Ландшафт – Голяма част от територията е планинска. Най-високата точка е връх Чирипо Гранде – 3 820 м. от Кордилера де Таламанка.

Транспорт - ж.п. линии - 950 км; шосета - 26 хил. км, от които 8 хил. км асфалтирани. През страната преминава Панамериканското шосе. Основни морски пристанища - Пуерто Лимон (на Карибско море) и Пунтаренас (на Тихия океан).

Туризъм - добре развиващ се стопански отрасъл - 1.1 млн. туристи, дава 8 % от валутните постъпления на страната.

Часова зона - UTC-8
Лятно часово време - UTC-7

Телефонен код +506

От София до Сан Хосе - 10 636 км