Намери почивка

Почивки Иран

Хотели в Иран

Информация за Иран


Страната има площ от 1 648 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ирак - 1 515, Турция - 454,  Азърбайджан - 608, Туркмения - 1080, Афганистан - 855, Пакистан - 905, Армения и има брегова линия с Каспийско море - 315, и Индийския океан (Персийския и Оманския залив) - 1 795 км. Голяма част от територията е заета от планини (Загрос и Южно-Иранските планини, Туркмено-Хоросанските планини, Източно-Иранските планини, Арменските планини) с най-висока точка в северните части -...

Още