Намери почивка

Почивки в Индонезия

Хотели в Индонезия

За Индонезия

Информация за Индонезия


Страната е разположена на 17 508 острова от Малайския архипелаг и западната част на о-в Нова Гвинея (Западен Ириан). Има брегова линия 27 400 км. Населени са 992 острова, като най-големи са - Ява, Суматра, Калимантан (южната и централната част), Сулавеси, Нова Гвинея (западната част) и др. Има площ 1 904.3 хил. кв. км. Граничи (в км) с Малайзия - 1 380, Източен Тимор - 230, Папуа-Нова Гвинея - 840. Равнините и планините заемат приблизително еднаква площ. Най-високата точка е на о-в Нова Гвинея - връх Джая (5 030 м). На територията има над 400 вулкана, от които над 100 действащи.

Климат - екваториален и субекваториален с темп. В равнините през цялата година 25 - 27 градуса Сº. Валежи - 2000 - 4000 мм, падащи равномерно през годината. Реките са къси и пълноводни. Растителност - 65 % от площта са покрити с влажни тропически гори.

Население - 212 730 хил. жит. Гъстота - 111.7 жит. на кв. км. Естествен прираст 20. Средна продължителност на живота - мъже - 63 г., жени - 67 г.

Етнически  състав - индонезийци (над 150 народа) - 95.8 % от тях яванци - 48.5 %, сунди - 13.4 %, мадурци - 5.8 %, индонезийски малайци - 5.7 %, минангкабау - 3.8 %, буги - 2.5 %, батаки - 2.4 %, балийци - 2.0 %, ачех - 1.6 %, банджари - 1.6 %, макасарци - 1.4 %, други - 11.3 %, папуански народи - 1.0 %, китайци - 3.1 %, други - 0.1 %.

Официален език - индонезийски (бахаса индонесия) - на основата на малайския, с латинска азбука. Използват се английски и местни езици.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 84.5 %, християни - 5.9 % (протестанти - 66.0 %, католици - 34.0 %), будисти - 1.9 %, индуисти - 2.8 %, конфуцианци и даоисти - 1.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 3.8 %. Градско население - 40 %.

Религия: мюсюлмани (87 %)

Столица - Джакарта (на о-в Ява) - над 10 000 хил. ж. По-големи градове - Сурабая (3 000 хил. ж.), Бандуинг (2 500 хил. ж.), Семаранг (1 700 хил. ж), Медан (1 600 хил. ж.), Палембанг (1 300 хил. ж.), Уджунгпаданг (1 100 хил. ж.), Банджармасин (700 хил. ж.), Маланг (700 хил. ж.), Паданг (650 хил. ж.).

Административно деление - 26 провинции.

По-важните исторически събития и дати - V в. - възникват първите държави - Тарума (о-в Ява) и Малаю (о-в Суматра); VII в. - образувана империя на о-в Суматра - Шривиджая; VIII в. - държавата Матарам (о-в Ява); ХIV в. - проникване на исляма - държавата Маджапахит (о-в Ява); 1590 г. - проникване на холандци; 1942 - 1945 г. - японски войски окупират страната; 17 явгуст 1945 г. - провъзгласяване на независимостта; 1945 - 1949 г. - война с Холандия, завършила с победа; 1963 г. - Западен Ириан (о-в Нова Гвинея) преминава под управлението на Индонезия; 1975 - 1999 г. - окупация на Източен Тимор.

Държавно устройство - президентска република. Президентът формира правителс8твото и е върховен главнокомандващ. Законодателен орган - Народен консултативен конгрес - събира се веднъж на 5 години, избира президент и вице-президент - състав - 1000 депутата. Парламент - еднопалатен, Съвет на народните представители - 425 избираеми депутати за 5 години и 75 назначени от президента.

Парична единица - индонезийска рупия (Rp) = 100 сен

Стопанство - до 1977 г. успешно развиваща се индустриално-аграрна страна. След 1977 г. - финансова критза, инфлация, банкрути. В селското стопанство се заети 44 % от трудоспособното население, обработващо около 10 % от площта на страната. Индонезия е на второ място в света по производство на естествен каучук и палмово масло, един от големите износители на тропическа дървесина, тютюн, кафе, чай, риба и морски продукти. Животновъдство - едър рогат добитък - 9 млн. (от тях 3 млн. биволи), кози. Страната добива 90 млн.т. нефт, природен газ, калай, никел, въглища, мед, уран, злато, сребро и диаманти. Произвежда се текстил, облекла, обувки, битова химия, кораби, самолети, електроника.

Природа:
Разположена върху голяма част от Малайския архипелаг - Зондските острови, Молукските острови и западната част на остров Нова Гвинея. Равнини и планини, които са част от Алпо-Хималайската система; над 100 действащи вулкана. Екваториален и субекваториален климат със средна годишна температура 25-27оС, валежи 2000-4000 mm годишно.

Транспорт - основни пристанища - Джакарта, Сурабая, Палембант и др. Дължина на ж.п. линиите - 7 хил. км асфалтирани. Международно летище - Кемайоран (Джакарта).

Туризъм - годишно страната се посещава от около 3 млн. туристи, които носят 3 млрд. долара приходи.

От София до Джакарта - 9 943 км