Намери почивка

Почивки в Армения

Хотели в Армения

За Армения

Почивки Армения

Хотели в Армения

Информация за Армения


Страната има площ 29.8 хил. кв. км и заема южната част на Задкавказието. Граничи (в км) с Грузия - 213, Азърбайджан - 592 (от които 246 км с Нахичеван), Турция - 312, и Иран - 43. Релефът е предимно планински - североизточната част на Арменското плато, с най-висока точка връх Арагац - 4 090 м, обкръжено от хребетите на Малък Кавказ. На югозапад е разположена Араратската равнина. Климат - континентален, сух, със средни януарски температури от -5 до -6 градуса С...

Още