Намери почивка

Почивки в Сейшелски острови

Хотели в Сейшелски острови

За Сейшелски острови

Информация за Сейшелски острови


Пълно наименование - Република Сейшелски острови
Страната има площ 405 кв. км и е разположена в западната част на Индийския океан на 86 острова (46 населени) от архипелазите Сейшелски, Амирантски, Алдабра, Космоледо, Фаркуар и др., с обща брегова линия 620 км. Най-големите острови от групата на Сейшелските (Мае, Праслен, Силует, Ла Диг и др.) са изградени от скали и достигат надморска височина до 906 м (връх Морне на о-в Мае), останалите острови са малки, предимно коралови.

Климат - субекваториален, морски. Средните месечни температури са 26-28 градуса Сº. Валежи - до 4000 мм (максимум през лятото). Във вътрешните равнинни части на по-големите острови са се съхранили вечнозелени тропически гори.

Население - 85 хил. жители. Гъстота - 209.9 жит. на кв. км. Естествен прираст 17. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г, жени - 76 г.

Етнически състав - сейшелци - 89.1 %, индийци - 4.7 %, малгаши - 3.1 %, англичани - 1.6 %, китайци - 1.5 %.

Официален език - сейшелски криол (на основата на френски език). Други езици - френски и английски.

Конфесионален състав - християни - 93.2 % (от тях католици - 94.6 %, протестанти - 5.4 %), мюсюлмани - 3.2 %, индуисти - 2.4 %, будисти - 1.2 %. Извън страната живеят 8 хил. сейшелци, главно в Англия. Градско население - 59 %.

Столица - Виктория (25 хил. ж.). Други градове - Ла Реюнион, Такамака. Около 90 % от населението живеят на о-в Мае.

Административно деление - 23 окръга.

По-важни исторически събития и дати - до средата на ХVII в. - островите са ненаселени; 1502 г. - открити от португалски мореплаватели; 1756 г. - французи окупират страната; 1794 г. - островите са завзети от Великобритания; 29 юни 1976 г. - провъзгласена независимостта на страната; 18 юни 1993 г. - утвърдена нова конституция.

Държавно устройство - република. Глава на държавата и правителството - президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - Национално събрание (34 депутата, 25 се избират и 9 се назначават от президента).

Парична единица - сейшелска рупия (Sre) = 100 цента

Стопанство - слабо развито. Няма полезни изкопаеми, а промишлеността е представена от малки предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Основни селскостопански култури - кокосова палма, тютюн, ванилия, канела. Основни износни продукти - риба и рибни консерви, копра, ванилия и канела.

Транспорт - шосета - 280 км. Няма ж.п. линии.

Туризъм - водещ отрасъл на икономиката, в който е заета 1/3 от населението. Добра туристическа база, плажове и подходящ климат. Годишно страната се посещава от 130 хил. чуждестранни туристи.

От София до Виктория - 6 177 км