Намери почивка

Почивки в Малдивски о-ви

Хотели в Малдивски о-ви

За Малдивски о-ви

Информация за Малдивски о-ви


Пълно наименование - Малдивска република
Страната има площ 298 кв. км и е разположена на едноименен архипелаг в Индийския океан. Състои се от 26 атола, които обединяват 1 196 малки островчета. От тях 203 са населени. Повечето острови са обкръжени от коралови рифове. Най-високата точка е 3 метра.

Климат - екваториално-мусонен. Средните месечни температури са 24 - 30 градуса Сº. Валежи - около 2500 мм. Постоянни източници на вода няма.

Население - 290 хил. жит. Гъстота - 973.2 жит. На кв. Км. Естествен прираст 34. Средна продължителност на живота - мъже - 60 г., жени - 63 г.

Етнически състав - малдивци - 99.5 %, други - 0.5 %.

Официален език - малдивски (дивехи) с писменост на основа на арабската.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 98.4 %, индуисти - 0.8 %, други - 0.8 %. Градско население - 29 %.

Столица - Мале (65 хил. ж.). Други градове няма.

Административно деление - 19 атола (островни групи) и 1 столичен окръг.

По-важни исторически събития и дати - 1 в. - заселване на островите с индийци и синхали; ХII в. - образуване на Малдивско султанство; 1558 г. - страната е завзета от Португалия; 1573 г. - изгонване на португалците; 1650 г. - холандско владение; 1887 г. - протекторат на Англия; 26 юли 1965 г. - провъзгласена независимостта на султанството; 1968 г. - след референдум островите стават република.

Държавно устройство - президенска република. Президентът се избира пряко за 5 години и ръководи висшия изпълнителен орган - министерски съвет. Законодателният орган - меджлис е от 48 депутата (8 от тях се назначават от президента, а 40 се избират за 5 години).

Парична единица - руфия = 100 лаари

Стопанство - водещи отрасли - туризъм, риболов, каробоплаване и търговия. Добиват се бисери и корали. Отглежда се ориз, хлебно дърво, банани, манго, цитруси и птици. Промишлеността е представена от малки знаятчийски работилници, текстилни и рибо-консервни предприятия.

Транспорт - Международно летище - Мале.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от 325 хил. туристи.

От София до Мале - 6 534 км