Намери почивка

Почивки Кения

Хотели в Кения

Информация за Кения


Страната има площ 580.4 хил. кв. км. Граничи (в км) с Танзания - 706, Уганда - 680, Судан - 240, Етиопия - 820, Сомалия - 720 и има брегова линия - 620 км. Заема североизточната част на Източноафриканското плато (ср. вис. 500-150 м) стъпаловидно понижаващо се на изток към океана. По крайбрежието се простира тясна равнинна ивица. Бреговете са стръмни, слабо разчленени. Централните части на платото са силно разчленени от Източноафриканска разломна зона, изразена в...

Още