Намери почивка

Почивки Германия

Хотели в Германия

Информация за Германия


Пълно наименование - Федерална република Германия Страната има площ 356.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Нидерландия - 576, Белгия - 152, Люксембург - 135, Франция - 446, Дания - 68, Полша - 462, Чехия - 810, Австрия - 815, Швейцария - 363 и има брегова линия с Балтийско море - 430 км и Северно море - 477 км. Северните и централните части са в пределите на Северногерманската низина, в релефа на която се редуват моренни валове и хълмове, на юг - ниски и средно високи планини ...

Още