Намери почивка

Почивки в Сенегал

Хотели в Сенегал

За Сенегал

Информация за Сенегал


Страната има площ 196.7 хил. кв.км. Граничи (в км) с Гвинея Бисау - 430, Мали - 360, Гамбия - 680, Гвинея - 320, Мавритания - 670 и Атлантическия океан - 720. Заема обширна саванна равнина. На югоизток се издигат отделни масиви с височина до 500 м. Крайбрежието е ниско и заравнено.
  
Климат - субекваториален със средни месечни температури от 23 до 28 градуса Сº. Валежите са от 250 мм на север до 1500 мм на юг. По-големите реки са Сенегал и Казаманс. Растителността е типична саванна, като на югозапад са се съхранили тропически гори.

 Население - 9 150 хил. жит. на кв.км. Естествен прираст 31. Средна продължителност на живота - мъже - 51 г., жени - 53 г.

 Етнически състав - група нигер-конго - 98.0 % (от тях волоф - 36.9 %, фулбе - 18.2 %, серер - 17.3 %, тукулер - 9.9 %, диола - 8.3 %, малинке - 6.6 %, други - 2.8 %), араби - 0.9 %, други - 1.1 %.

Официален език - френски. Използват се още - волоф и фулбе.

 Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 88.4 %, християни (католици) - 5.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 6.5 %. Извън страната живеят около 450 хил. д. - главно в съседните страни и Франция. Градко население - 45 %.

 Столица - Дакар (1.9 млн. ж.). По-големи градове - Тиес (220 хил. ж.), Каолак (200 хил. ж.), Сен Луи (140 хил. ж.).

 Административно деление - 10 области.

 По-важни исторически събития и дати - Х в. - образувана ранофеодална държава текрур; ХV в. - португалци откриват крайбрежието на Сенегал; ХVI в. - разпространение на исляма; 1638 г. - първо френско заселване - гр. Сен Луи; от 1895 г. до 1958 г. - Сенегал е в състава на Френска Западна Африка; 1958 г. - става самоуправляваща се република в състава на Франция; 20 август 1960 г. - Сенегал е провъзгласен за независима република.

 Държавно устройство - президентска република. Президентът се  избира за 7 години и е глава на държавата и на правителството. От 1991 г. е възстановен постът премиер-министър, който се назначава от президента. Законодателната власт принадлежи на Националното събрание (еднопалатен парламент от 140 депутата) с 5 годишен мандат. Съществува многопартийна система.

 Парична единица - франк CFA (франк на Африканското финансово съобщество)

 Стопанство - сравнително развита аграрна страна. В селското стопанство са заети 60 % от населението. Селскостопанските земи заемат 28 % от територията на страната. Главна експортна култура са фъстъците. Освен това се отглажда просо, маниока, ориз, батат, царевица, маслена палма, банани. Животновъдството е слабопродуктивно, отглежда се едър рогат добитък, овце и кози. Развит е и риболовът (270 хил. т.) годишно. В страната има над 300 промишлени предприятия. Основни отрасли - хранително-вкусова, химическа и добивна. Основа на хранително-вкусовата промишленост е производството на фъстъчено масло (96 хил. т.) годишно. Добиват се фосфати, желязна руда, злато. Работи и завод за изкуствени торове, текстилни и кожено-обувни фабрики, нефтопреработвателен завод и др.

Транспорт - ж.п. линии - 1 280 км, шосета - над 15 хил. км, морски пристанища - Дакар, Сен Луи, Каолак и Зигиншор. Международно летище - Дакар.

Туризъм - годишно около 500 хил. чуждестранни туристи посещават Сенегал.

От София до Дакар - 4 963 км